Warunki Sprzedaży

SOVITA Sp. z o.o. Sp. k., jako prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo, stawiające sobie na pierwszym miejscu spełnienie wymagań i oczekiwań kupujących, w celu zapewnienia najwyższego standardu działania oraz przejrzystości stosowanych procedur, wprowadza niniejszy dokument. Reguluje on warunki umów sprzedaży zawieranych przez SOVITA Sp. z o.o. Sp. k., w tym w szczególności kwestię sposobu zawarcia umowy, terminów dostaw, odpowiedzialności pomiędzy stronami itp.